Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Δημοτών

1502


"Στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κάθε πολίτης, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκεται, μπορεί να καλέσει τον αριθμό 1502, που απαντά σε τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ και να υποβάλει προφορικά την αίτησή του, συνομιλώντας με τον χειριστή του κέντρου, ο οποίος καταγράφει τα απαιτούμενα στοιχεία σε ειδικά για κάθε ξεχωριστό πιστοποιητικό διαμορφωμένο έντυπο αίτησης.

Η αίτηση που συντάσσεται με αυτό τον τρόπο μεταβιβάζεται αυθημερόν στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία εκδίδει τη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό και στη συνέχεια την αποστέλλει σε αυτόν που την υπέβαλλε μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην τηλεφωνική αίτηση.

Η παράδοση της συστημένης επιστολής στον αποδέκτη γίνεται από τον ταχυδρομικό διανομέα. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει αυτοπροσώπως το πιστοποιητικό, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Το κόστος της τηλεφωνικής αίτησης ανέρχεται στο ποσό των 500 δραχμών, το οποίο χρεώνεται στον τηλεφωνικό λογαριασμό του πολίτη. Το κόστος της συστημένης επιστολής ανέρχεται επίσης στις 500 δραχμές."