Αίτηση

ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ____________________

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ _______________________________

ΟΝΟΜΑ ________________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ‘Η ΣΥΖΥΓΟΥ ___________________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ___________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ ____________ ΑΡΙΘ. ___

Τ.Κ. ..____

ΠΟΛΗ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ ____________

ΤΗΛ.: ______ FAX: ______

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ______________________________

 

 

Καταθέτω την άδεια κυκλοφορίας καθώς και τις πινακίδες του με αριθμό κυκλοφορίας __________ επιβατικού ή φορτηγού ιδιωτ. χρήσης αυτοκινήτου και παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση ακινησίας σε δύο αντίγραφα (για τη σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης και την οικαία ΔΥΟ).

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋποθέσεις

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Άδεια κυκλοφορίας.
  3. Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος.
  4. Δύο (2) χαρτόσημα των 100 δρχ. για τη χαρτοσήμανση των βεβαιώσεων.

Διαδικασία

  1. Υποβολή δικαιολογητικών.

Σημειώσεις