Αίτηση

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ____________________

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ _______________________________

ΟΝΟΜΑ ________________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ‘Η ΣΥΖΥΓΟΥ ___________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ..________

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ.__________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ___________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ ____________ ΑΡΙΘ. ___

Τ.Κ. ..____

ΠΟΛΗ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ ____________

ΤΗΛ.: ______ FAX: ______

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ______________________________

 

Υποβάλλω, συνημμένα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την ανανέωση της με αριθμό __________ αδείας μου οδήγησης αυτοκινήτου, επαγγελματικής, ερασιτεχνικής ή μοτοσυκλέττας. *

Εξουσιοδοτώ τον ____________________ να καταθέσει για λογαριασμό μου τα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειάς μου οδήγησης __________

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

*(υπογραμμίζονται οι περιπτώσεις)

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση.
 2. Κατάθεση της άδειας οδήγησης για ανανέωση.
 3. Εγχρωμη φωτογραφία
 4. Παράβολο 1.000 Δρχ από την Εθνική Τράπεζα
 5. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας, ένα από παθολόγο και ένα από οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών. Απαιτείται η προσκόμιση σε κάθε γιατρό:
 6. α) δύο (2) έγχρωμων φωτογραφιών

  β) ενός παραβόλου της Εθνικής Τράπεζας 10.000 δρχ και

  γ) χαρτόσημου 150 δρχ.

 7. Αποδεικτικό είσπραξης Δημοσίου Ταμείο (6.000 δρχ. για άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και 2.400 δρχ. για μοτοσυκλέττα).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. (Σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας το ενδιαφερομένου δεν προκύπτει από το δελτίο ταυτότητάς του).

Διαδικασία

 1. Εξέταση από γιατρούς για τη λήψη των πιστοποιητικών υγείας.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.

Σημειώσεις

Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από Δημόσια, αστυνομική, δημοτική ή κοινοτική Αρχή με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εκλογικού βιβλιαρίου.