ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ...............................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ
Μ6

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΑΧΙ)
ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Αίτηση (σε έντυπο χορηγούμενο από την υπηρεσία)

2. Πιστοποιητικό του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ) ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου είναι γραμμένος και ασφαλισμένος στό ταμείο ως επαγγελματίας αυτοκινητιστής.

3. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

4. Διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου 11.200 (τέλη ταξινόμησης - δικαίωμα επιθεώρησης αυτοκινήτου κλπ.).

5. Πρακτικό επιθεώρησης αυτοκινήτου. Για την έκδοση του πρακτικού απαιτείται η επιθεώρηση του αυτοκινήτου από την Υπηρεσία Μεταφορών. Η επιθεώρηση γίνεται κάθε ημέρα και κατά τις ώρες 7-11 π.μ.

6. Άδεια κυκλοφορίας και βιβλιάριο μεταβολών του αυτοκινήτου.

7. Αστυνομική ταυτότητα (επίδειξη).

8. Δήλωση καλής λειτουργίας ταξιμέτρου από τεχνίτη συνεργείου επισκευής ταξιμέτρων.

9. Δήλωση Γκαζιού, προκειμένου για υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα.

10. Δήλωση Ν. 1599/1986 μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού (Ιδιώτη) αν ο νέος κινητήρας του αυτοκινήτου είναι διαφορετικού κυβισμού.

11. Τιμολόγιο αγοράς ή τοποθέτησης του κινητήρα.

12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με το εξής περιεχόμενο:

α) Άλλαξα τον κινητήρα του με αριθμ ....................................... αυτοκινήτου μου με κινητήρα αρ. σειράς ........................................ εργοστασίου κατασκευής .......................................... Ο νέος κινητήρας είναι ιδιοκτησίας μου και τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητο την ......................... από το Συνεργείο  ....................................

β) Δεν έχω καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν υπόκειμαι στις συνακόλουθες στερήσεις και ανικανότητες.

γ) Είμαι κάτοχος του με αριθμ. ................................................... (τίθεται ο αριθ. κυκλοφορίας των κατεχομένων αυτοκινήτων) ΕΔΧ αυτοκινήτου.

 

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία