ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______

FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ, να μου χορηγήσετε πτυχίο ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας ___

Συνημμένα:

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

  1. Κάτοχος Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’, Β’, ή Γ’ κατηγορίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Δύο φωτογραφίες.
  3. 750 δρχ. Χαρτόσημο δημοσίου.

Διαδικασία

  1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών.
  2. Έκδοση πτυχίου σε δύο αντίγραφα, το ένα εκ των οποίων παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας στο φάκελο του ενδιαφερομένου και το άλλο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.

Σημειώσεις