ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:________________________

ΟΝΟΜΑ:____________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_______________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_______________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______

FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ, να μου

____ χορηγήσετε

___ ανανεώσετε

___ τροποποιήσετε-αντικαταστήστε

(τη) γενική άδεια ραδιοερασιτέχνη

Συνημμένα:

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________

(υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Οι ραδιοερασιτεχνικές άδειες χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το νόμο 1780/1988 :

 1. Έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
 2. Έχουν πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη (Α’ ή Β’ ή Γ’ κατηγορίας).
 3. Δεν έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις του Ν. 1244/1972 όπως αυτός τροποποιήθηκε στην συνέχεια επί μία τριετία από την τέλεση του εγκλήματος. Σε περίπτωση υποτροπής, η απαγόρευση είναι διηνεκής.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη
 3. Πιστοποιητικό Ποινικού μητρώου τύπου Α.
 4. Βεβαίωση εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης.
 5. Παράβολο 5500 δρχ από Δ.Ο.Υ.
 6. Χαρτόσημα 250 δρχ.
 7. Πρωτότυπα αδειών (προκειμένου για ανανέωση)
 1. Αίτηση
 2. Παράβολο 1100 – 5500 δρχ.
 3. Χαρτόσημα 250 δρχ.
 4. Πρωτότυπα αδειών.

Διαδικασία

Σημειώσεις

Οι ραδιοερασιτεχνικές άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες ισχύουν δε για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους και μπορούν να ανανεώνονται με αίτηση των ενδιαφερομένων.