ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______

FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ, να μου χορηγήσετε άδεια

α) εκτελωνισμού από το τελωνείο

__________________

β) προμήθειας από τον

έμπορο _____________

ραδιοερασιτέχνη _________

με SV _______________

Συνημμένα:

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________

(υπογραφή)

 

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Για την κατοχή, εγκατάσταση και χρήση ραδιοσταθμού οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να κατέχουν τη σχετική άδεια. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εμπορευόμενοι τέτοιες συσκευές.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή (μόνο για προμήθεια απο άλλο ερασιτέχνη).
  2. Προκειμένου για κατασκευή ιδιοκατασκευών απαιτείται κυκλωματικό διάγραμμα, δήλωση τεχνικών χαρακτηριστικών και φωτογραφία.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών
  2. Χορήγηση της αδείας.

Σημειώσεις