ΠΡΟΣ :
ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
84100 ΣΥΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες για το αγροτικό μου μηχάνημα

1. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ _________________

2. ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ _________________

 

ΜΗΛΟΣ ____/____/____

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ _________________

2. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ _________________

3. ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ _________________

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ _________________

5. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ _________________

ή ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ _________________

6. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ)

μήκος ΜΜ _________________

πλάτος ΜΜ _________________

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

 

 1. Βεβαίωση Αγροτικού Συλλόγου εφόσον υπάρχει
 2. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για την κατεχόμενη έκταση και εφόσον δεν υπάρχουν, βεβαίωση Δημοτικών Αρχών
 3. Ιδιωτικά ή συμβολαιογραφικά συμφωνητικά μίσθωσης για 6 χρόνια θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ.
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. για τα δηλωθέντα εισοδήματα προηγουμένου έτους.
 5. Μελισσοκομικό βιβλιάριο
 6. Βεβαίωση Συν/μσού με την κίνηση της μερίδας του
 7. Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 στην οποία αναγράφονται :
 8. α. ατομικά στοιχεία
  β. κατεχόμενη ιδία ή ενοικιαζόμενη έκταση.
  γ. το ύψος των γεωργικών εισοδημάτων καθώς και των εξωγεωργικών (όμοια με το εκκαθαριστικό της οικείας Δ.Ο.Υ) εφόσον υποβάλλει δήλωση
  δ. το είδος της καλλιέργειας σε κάθε αγροτεμάχιο
  ε. το είδος και τον αριθμό των ζώων που εκτρέφει

 9. Βεβαίωση Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής ότι διαμένει διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών στον τόπο της γεωργικής εκμετάλλευσης
 10. Βεβαίωση για οποιαδήποτε επιδότηση του Υπουργείου μας που έλαβε ή λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος
 11. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα μας αποστέλλονται σε ατομικά φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, τόπος κατοικίας και εφόσον είναι ενταγμένος στα επιδοτούμενα προγράμματα κωδικός αριθμός (Κ.Α.) του παραγωγού (Εξισωτ. αποζημίωση η Σ.Β.) αλλοιώς θα δίνεται νέος κωδικός

 

Περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μήλου στο 0287-21520

 

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.