ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΤΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΛΑΒΕΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟ Ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΛΗΡΟ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ /ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Προκειμένου να μου παραχωρηθεί από την Υπηρεσία Ανταλλαξίμων Μυτιλήνης οικοπεδικός κλήρος στο Δήμο/ Κοινότητα, ____________, παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση σας, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχω τύχει γεωργικού κλήρου ή οικοπέδου από την Υπηρεσία σας.

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε τη βεβαίωση σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Χαρτόσημο 150 δρχ.

 

 

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών στη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Διοικητικό) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου για χορήγηση βεβαίωσης περί “μη λήψης γεωργικού ή κτηνοτροφικού κλήρου”.
  2. Η Δ/νση Γεωργίας, αφού προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών και των σχετικών τηρούμενων βιβλίων / μητρώων, προβαίνει στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.
  3. Η βεβαίωση είτε παραλαμβάνεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Σημειώσεις