ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΚΛΗΡΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ /ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ να προβείτε με σχετική απόφαση του Νομάρχη Λέσβου στην άρση της απαγόρευσης που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν.3250/1924, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2148/52 και μας επιτρέψετε την μεταβίβαση με πώληση ενός αγροκτήματος μας που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια συνολικής εκτάσεως ____ Στρεμμάτων, που περιήλθε σε μας σύμφωνα με το με αριθ. _____ συμβόλαιο Αποδοχής Κληρονομίας της συμβολαιογράφου __________________

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε την απόφαση σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Τίτλοι κυριότητας (θεωρημένοι)
 3. Σχεδιάγραμμα έκτασης
 4. Βεβαίωση χαρακτηρισμού (μη δασικό) από τη Δ/νση Δασών Λέσβου.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης στη Δ/νση Δασών για χαρακτηρισμό της έκτασης (ως μη δασικής).
 2. Υποβολή αίτησης με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Διοικητικό) για έκδοση απόφασης Νομάρχη για μεταβίβαση της έκτασης.
 3. Η Δ/νση Γεωργίας εισηγείται στο Νομάρχη Λέσβου, ο οποίος εκδίδει την απόφαση μεταβίβασης της έκτασης.
 4. Η απόφαση είτε παραλαμβάνεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Σημειώσεις