ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

_________________

(πλήρης επωνυμία του αιτούντος)

_________

(Νομός, πόλη, χωριό)

_________

(οδός, αριθμός, τομέας)

_________________

(Αριθμός Ταυτότητας) (Τηλέφωνο)

 

 

Ημερομηνία

Σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε την κοινοτική ενίσχυση για _____________ Κυψέλες τις οποίες διαθέτω.

(ημερομηνίες παραλαβής κυτίων)

Από τις κυψέλες αυτές παρήχθησαν____ κιλά μέλι.

Πουλήθηκαν και παραδόθηκαν ____________ Κιλά μελιού στον______________________________

(όνομα και Δ/νση πρώτου αγοραστή)

την ________________

(ημερομηνία παράδοσης)

 

 

Ο / Η αιτ_______

 

(Υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε την απόφαση σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο_____
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση_________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο Μελισσοκομικού βιβλιαρίου
  3. Στοιχεία παραγωγής

Διαδικασία

  1. Ο παραγωγός συντάσσει αίτηση για οικονομική ενίσχυση για μελισσοπαραγωγή προς το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Λέσβου.
  2. Ο Συνεταιρισμός διαβιβάζει συγκεντρωτικά τις αιτήσεις στη Δ/νση Γεωργίας.
  3. Η Δ/νση Γεωργίας, αφού πραγματοποιήσει έλεγχο των δικαιολογητικών και συντάξει τις καταστάσεις πληρωμής, τις διαβιβάζει για έγκριση στο Υπουργείο Γεωργίας.
  4. Το Υπουργείο Γεωργίας αφού εγκρίνει τις καταστάσεις πληρωμής τις αποστέλλει στον Συνεταιρισμό για πληρωμή των ενδιαφερόμενων

Σημειώσεις