ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ – ΑΙΓΩΝ 199…..

Εφαρμογή καν. (ΕΟΚ) 3013/89 & ΚΑΝ (ΕΟΚ) 1323/90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ

ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ – ΑΙΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Ν Σ ΤΑ Σ Η - Κ Α ΤΑ Γ Γ Ε Λ Ι Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Αίτηση - Δήλωση

 

Προϋπόθεση

Ο κτηνοτρόφος πρέπει να έχει στην κατοχή του ορισμένο αριθμό ζώων. (Πάνω από 10 αιγοπρόβατα)

 

Διαδικασία

  1. Ο κτηνοτρόφος συντάσσει αίτηση στην οποία καταθέτει με τα δικαιολογητικά στον Τοπικό Συνεταιρισμό.
  2. Σύνταξη και ανάρτηση καταστάσεων δικαιούχων για 15 ημέρες για άσκηση ενστάσεων (Τοπικός Συνεταιρισμός)
  3. Οριστικοποίηση καταστάσεων δικαιούχων και διαβίβαση στη Δ/νση Γεωργίας (Τοπικός Συνεταιρισμός)
  4. Έλεγχος (διοικητικός 100% - Αυτοψία πάνω από 10%) και διαβίβαση των αιτήσεων στο Φορέα Μηχανογράφησης (Δ/νση Γεωργίας)
  5. Αποστολή καταστάσεων πληρωμής στο Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Γεωργίας).
  6. Σύνταξη εντολών πληρωμής και αποστολή στους παραγωγούς του τοπικού Συνεταιρισμού (Υπουργείο Γεωργίας).

Σημειώσεις