ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΗ .......................................................................................

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ .....................................................................................

ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.....................................

ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 19.................. 

ΕΠΩΝΥΜΟ .....................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ .........................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ................................. ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ..................................................

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ..................

ΑΡΙΘ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ...............................................

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Τ.Ε.

στο οποίο υπάγομαι ................................................. ............................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.............................................................................

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΑ / ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ του άρθρου 10/

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ........................   ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του Νόμου 2520/97 .................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΠΟY ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.............................................................................................................

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ..............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όσα Τετράγωνα σημειώνονται με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Δήλωση
 3. Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού του Ν. 1599/86
 4. Βεβαιώσεις Επιτροπών για αξιοποίηση της Γεωργικής γης και κατοχή ζώων (Τριμελές Επιτροπή που εδρεύει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα)
 5. ‘Εκκαθαριστικό Εφορίας
 6. Όποιο άλλο στοιχείο ζητήσει ο Ελεγκτής της αίτησης (π.χ. κτηματολόγιο κ.λπ.)

 

 

Προϋποθέσεις:

 

 

 

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης από τον παραγωγό / κτηνοτρόφο στο Δήμο/ Κοινότητα κατοικίας του για χορήγηση εξισωτικής αποζημίωσης.
 2. Διαβίβαση στη Δ/νση Γεωργίας Ν.Α. Λέσβου για έλεγχο (Διοικητικό - Αυτοψία), σύνταξη μηχανογραφικών καταστάσεων στο Υπουργείο Γεωργίας.
 3. Έγκριση των καταστάσεων δικαιούχων και έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής των δικαιούχων (Υπουργείο Γεωργίας).

 

Σημειώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Η σελίδα συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΩΔ.

ΚΑΛΛ.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΟΡΕΙΝΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤ.

10

ΒΟΣΚΕΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

   

11

ΔΗΜΩΝ –ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ.

                         

12

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ

               

13

ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΕΣ

               

14

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

               

15

ΛΟΙΠΕΣ ΒΟΣΚΕΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΑ

               

20

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

               

21

ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛ. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

               

22

ΚΡΙΘΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ

               

23

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛ. ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

               

30

ΜΟΝΙΜΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ

               

31

ΚΑΡΥΔΙΕΣ

               

32

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

               

33

ΚΕΡΑΣΙΕΣ

               

34

ΑΜΠΕΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

               

35

ΑΜΠΕΛΙΑ ΛΟΙΠΑ (ΕΠΙΤΡ. ΣΤΑΦ.)

               

36

ΕΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

               

38

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

               

39

ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ – ΑΧΛΑΔΙΕΣ – ΜΗΛΙΕΣ

               

43

ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛ. ΕΠΙΔ.

               

44

ΛΟΙΠΕΣ ΜΗ ΕΠΙΔ. ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛ.

               

60

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

               

61

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

               

62

ΚΡΙΘΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ (**)

               

63

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ

               

64

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

               

65

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

               

66

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛ. ΕΠΙΔΟΤ.

               

67

ΛΟΙΠΕΣ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛ.

               

68

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ(**)

               
       

(**) Θα γραφεί η έκταση από την οποία αποδεδειγμένα πωλείται Κριθ. / Ζωοτροφ.

(Η σελίδα αυτή συμπληρώνεται από τον δικαιούχο)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 19..........

 

 

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΧΩΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΤΟΙΟ ΕΝΤΥΠΟ
 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛ. ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ

 

 

 

 

(Η σελίδα αυτή συμπληρώνεται από τον δικαιούχο)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΖΩΑ

ΚΩΔ.

ΑΡΙΘ.

ΖΩΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΩΝ – 2 ΧΡΟΝΩΝ                              

11

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΡΜΕΓΜΑ            

12

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟ            

13

ΑΛΛΑ ΒΟΟΕΙΔΗ            

14

ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 1 ΧΡΟΝΟΥ                  

15

ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 1 ΧΡΟΝΟΥ                  

16

ΙΠΠΟΕΙΔΗ : ΙΠΠΟΙ                  
         
   
   

 

 

ΛΟΙΠΑ ΖΩΑ - ΟΝΟΙ

                         

 

 

ΗΜΙΟΝΟΙ

           
         
   

17

ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ                      

18

ΑΡΝΑΙΑ - ΚΑΤΣΙΚ. ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ              

19

ΛΟΙΠΑ                    
ΠΟΥΛΩ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β Ε Β Α Ι Ω Ν Ο Ν ΤΑ Ι :

Α/ ΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ , ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

 

Β/ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΑΙΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1)

 

 

 

(Η σελίδα αυτή συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΖΩΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΖΩΑ


ΚΩΔ.

ΑΡΙΘ.

ΖΩΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ

 

 

10

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΩΝ – 2 ΧΡΟΝΩΝ                

11

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΡΜΕΓΜΑ      

12

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟ      

13

ΑΛΛΑ ΒΟΟΕΙΔΗ      

14

ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 1 ΧΡΟΝΟΥ        

15

ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 1 ΧΡΟΝΟΥ        

16

ΙΠΠΟΕΙΔΗ

(ΟΝΟΙ, ΗΜΙΟΝΟΙ, ΙΠΠΟΙ)

       
     
  ΛΟΙΠΑ ΖΩΑ

17

ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ        

18

ΑΡΝΑΙΑ - ΚΑΤΣΙΚ. ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        
ΠΟΥΛΩ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερ. ............................................................

Ο ελεγκτής Γεωπόνος

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

1. Μετακινούμενος κτηνοτρόφος ΝΑΙ (1)

 

 

 

 

 

2.Επαγγέλματα : α. Γεωργός ΝΑΙ (2) ΟΧΙ (2)

β. Άλλα επαγγέλματα (4) :........................................

Ημερομίσθια (3) : ...................................................

3.Συνταξιοδότηση : Άμεσα ασφαλισμένος (2)


Έμμεσα ασφαλισμένος (2)

Φορέας (4) : .................................

4. Αναπηρία : α. Ποσοστό αναπηρίας: ..........................................

β. Φορέας : ..........................................

5. Στοιχεία συζύγου : α. Απασχόληση εξωγεωργική ΝΑΙ (2) ΟΧΙ (2)

Ημερομίσθια (3) : ..........................................

Φορέας (4) : ..........................................

Β. Συνταξιούχος : Άμεσα ασφαλισμένος ΝΑΙ (2)

Έμμεσα ασφαλισμένος ΟΧΙ (2)

6. Πρόσοδοι από ακίνητα το προηγούμενο έτος 199......... έξω από τις ορεινές και

μειονεκτικές περιοχές του. (6) : ...............................................................δρχ.

7. Οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήματα .......................................................δρχ.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με :

 1. – Τον τόπο μόνιμης κατοικίας ή διαμονής σαν γεγονός.
 2. – Τα επαγγέλματα.
 3. – Την συνταξιοδότηση.
 4. – Την αναπηρία σαν γεγονός και φορέα.
 5. – Τα στοιχεία συζύγου : Είναι ακριβή

Δεν είναι ακριβή (5) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ..................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Σφραγίδα ΔΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο


 1. Συμπληρώνεται μόνο από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Η παραμονή στην ορεινή περιοχή για 5 τουλάχιστον μηνών βεβαιώνεται μετά το τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος
 2. Τοποθετείτε ένα + στο τετράγωνο που ισχύει.
 3. Που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο του προγράμματος χρόνο.
 4. Ονομασία επαγγέλματος, εργοδότη ή φορέα.
 5. Σε περίπτωση αρνητικής βεβαίωσης θα επισυνάπτεται πρόσθετη σελίδα με τα στοιχεία που δεν είναι ακριβή, δηλώνοντας την ακριβή κατάσταση.
 6. Λαμβάνονται υπόψη οι πρόσοδοι από ακίνητα του αιτούντος, του ή της συζύγου και των ανήλικων παιδιών.

ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ __________

(που θα επισυνάπτεται στην αίτηση κάθε παραγωγού)

Α. Εντασσόμενος στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης πληρώ τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Έχω ηλικία 18 έως 65 ετών
 2. Είμαι γεωργός και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης
 3. Είμαι μόνιμος κάτοικος περιοχής που ανήκει στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές.
 4. Κατέχω νόμιμα (ιδιοκτησία ή ενοικίαση) και αξιοποιώ με αυτοαπασχόληση στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον κ20 στρέμματα γεωργικής έκτασης
 5. Δεν εκτελώ περισσότερα από 140 ημερομίσθια σε εξωγεωργική απασχόληση και τα εισοδήματα μου από εξωγεωργικούς τομείς δεν ξεπερνούν τα 2.000.000 δρχ.
 6. Δεν λαμβάνω σύνταξη από οποιοδήποτε ταμείο, εσωτερικού ή εξωτερικού, σαν έμμεσα ασφαλισμένος (εξαιρούνται οι συνταξιούχοι αναπηρίας με ποσοστό μικρότερο του 67%).
 7. Δεν έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης του ΥΠ.Γ.
 8. Όλα τα στοιχεία που έχω δηλώσει για τη λήψη της ενίσχυσης είναι αληθινά.
 9. Δεν έχω μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση εξαρτημένη.

Β. Μετά την ένταξη μου στο ανωτέρω πρόγραμμα αναλαμβάνω τις εξής υποχρεώσεις:

 1. Θα συνεχίσω την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός των ορίων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τουλάχιστον 5 χρόνια.
 2. Δεν θα δηλώσω ψευδή στοιχεία για τη λήψη της ενίσχυσης και δεν θα διαπράξω τα αδικήματα καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών και ζωοκλοπής.
 3. Δεν θα μειώσω την συνολικά χρησιμοποιούμενη έκταση της γεωργικής μου εκμετάλλευσης, κάτω από τα 20 στρέμματα.
 4. Θα διευκολύνω τις αρμόδιες Υπηρεσίες στην πραγματοποίηση όλων των ελέγχων που κρίνονται απαραίτητοι.
 5. Θα συνεργάζομαι στην εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης της κτηνοτροφίας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που αθετήσω κάποια από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, υποχρεώνομαι να επιστρέψω το σύνολο των ποσών που έχω εισπράξει καθώς και τους νομίμως αναλογούντες τόκους.

Επίσης υποχρεώνομαι να επιστρέψω μέρος των ποσών που έχω εισπράξει εάν :

Α. Μειώσω τα μεγέθη (εκτάσεις και ζώα) για τα οποία ενισχύθηκα κατά τη διάρκεια του έτους, ενίσχυσης.

Β. Μειώσω αδικαιολόγητα τον αριθμό των ζωικών μονάδων της εκμετάλλευσης σε σχέση με το πρώτο έτος της πενταετίας.

 

Έλαβα γνώση των προϋποθέσεων και υποχρεώσεων χορήγησης της εξισωτικής αποζημίωσης

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .......................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ................................................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ............................................................................................................