ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΤΟΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. 3508/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΚ

ΠPOΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ______________________________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :_______________________________________________________

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ___________________Α/Α____________ΗΜ/NIΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ_______________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ______________________ΗΜ/NIA ΠΡΩΤ/ΛΟΥ____________________

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία Εκδόσεως Εκδούσα Αρχή

--------------------------------------------------------- ---------/------------/------------ -------------------------------------------------------------

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ________________________________________________

ΟΔΟΣ__________________ΑΡΙΘΜΟΣ______ ΤΑΧ. ΚΩΔ_________ΤΗΛΕΦΩΝΟ________________

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ _____________________________________________

ΟΔΟΣ__________________ΑΡΙΘΜΟΣ______ ΤΑΧ. ΚΩΔ_________ΤΗΛΕΦΩΝΟ________________

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ__________________________________________________

ΑΡ.ΤΡ/ΚΟΥ ΛΟΓ. ΑΤΕ___________________ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΤΕ_____________________________

ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ______ ΝΑΙ-ΟΧΙ ΒΟΕΙΔΗ_____ ΝΑΙ –ΟΧΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ______ΝΑΙ-ΌΧΙ

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΓΡΟΤ/ΧΙΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΤ/ΧΙΩΝ ΕΚΤΑΣΗ
1.ΣΥΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ________

_____

6. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ

______

________

2.ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ

________

_____

7.ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΥΖΙ

_______

_______

3.1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

________

_____

8. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

______

_______

3.2 ΑΡ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΩΣΗ

________

_____

9.ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ _______

________

4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

________

_____

11.ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ

_______

________

5. ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

______

_____

12 . ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ

_______

_________

ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ

ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____/______/______

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ____/___/___ Ο-Η ΑΙΤ. ________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΥΠΑΧΘΩ

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ_

  1. ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΑΙΩΝ 10%_
  2. ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΑΙΩΝ

Α. ________________________________10%_

Β. ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ___10%_

Ή ΣΤΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ__

ΧΡΗΣ/ΣΑ ΠΙΣ/ΜΕΝΟ ΣΠΟΡΟ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ ______KG ΓΙΑ _______ΣΤΡ.

ΧΡΗΣ/ΣΑ ΠΙΣ/ΜΕΝΟ ΣΠΟΡΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ _______KG ΓΙΑ _______ΣΤΡ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΞ. ΑΙΓ/ΒΑΤΩΝ_______ΠΟΣΟΣΤΟΣΗ ΑΓΕΛ/ΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ_________

ΔΙΚ/ΩΜΑ ΘΗΛΑ/ΣΩΝ ΑΓΕ/ΔΩΝ_______ΜΕΣΗ ΑΠΟ/ΣΗ ΓΑΛ/ΚΤΟΣ ΑΝΑ ΑΓΕ/ΔΑ________

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΤΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ :

 1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΑΥΛΑΚΙΑ ____2. ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΚΤΟΞ/ΤΗΡΕΣ____
 2. ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ____4. ΛΟΙΠΕΣ ____

ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛ ΩΣΗ ΠΑΡΑ/ΓΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ) ΝΑΙ – ΟΧΙ _______

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΩ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΔΕΧΤΩ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΕΠΙΣΗΣ ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΖΗΤΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ) ΝΑΙ – ΟΧΙ ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (μηχανογραφικό έντυπο)
 2. Προσκόμιση ενοικιαστηρίου για τα ενοικιασμένα
 3. Φωτ/φο ταυτότητας
 4. Τιμολόγιο αγοράς και καρτέλα σπόρου (σκληρό σιτάρι)
 5. Τιμολόγιο αγοράς και καρτέλα σπόρου (αραβόσιτος)
 6. Συμπλήρωση 8 εντύπων που χορηγούνται από την Υπηρεσία – (Δ/νση Γεωργίας)

 

 

Προϋποθέσεις:

 

 

 

Διαδικασία

 1. Αίτηση του δικαιούχου στο Δήμο / Κοινότητα κατοικίας για επιδότηση εκτάσεων ετησίων καλλιεργειών.
 2. Συγκέντρωση και διαβίβαση στη Δ/νση Γεωργίας της Ν.Α. Λέσβου για έλεγχο (Διοικητικό - Αυτοψία) και υποβολή στο Υπουργείο Γεωργίας.
 3. Έκδοση εντάλματος πληρωμής το οποίο λαμβάνει ο δικαιούχος μέσω της Τοπικής Ένωσης Παραγωγών.

 

Σημειώσεις