ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΩΔ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ----------------------------- 1

ΠΡΟΣ ΚΩΔ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΟΥΣ) ----------------------------- 2

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΩΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ----------------------------- 3

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 19----------- 19 ------------

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΕΠΩΝΥΜΟ : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΝΟΜΑ : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ OΔΟΣ : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : --------------------------------------------------------- ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ--------------------------------7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 9

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1Η .....................................................10 ΑΡ. ΠΑΡ. ΕΛΑΙΟΔ. .......................................11
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ ΚΩΔ. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΗΝ. ΕΛΑΙΟΠ. ΚΩΔ.

....................... 12 ........................ .............................. 13 ............................. 14 ..................................15

...................... ....................... .............................. . ............................ ...................................

...................... ....................... ........................,...... .............................. ...................................

...................... ...................... .............................. ............................. ....................................

...................... ...................... .............................. .............................. ....................................

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2Η ......................................................16 ΑΡ. ΠΑΡ. ΕΛΑΙΟΔ. ........................................17
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ ΚΩΔ. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΗΝ. ΕΛΑΙΟΠ. ΚΩΔ.

....................... 18 ........................ .............................. 19 ............................. 20 ..................................21

...................... ....................... .............................. . ............................ ...................................

...................... ....................... ........................,...... .............................. ...................................

...................... ...................... .............................. ............................. ....................................

...................... ...................... .............................. .............................. ....................................

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3Η ......................................................22 ΑΡ. ΠΑΡ. ΕΛΑΙΟΔ. ........................................23
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ ΚΩΔ. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΗΝ. ΕΛΑΙΟΠ. ΚΩΔ.

....................... 24 ........................ .............................. 25 ............................. 26 ................................27

...................... ....................... .............................. . ............................ ...................................

...................... ....................... ........................,...... .............................. ...................................

...................... ...................... .............................. ............................. ....................................

...................... ...................... .............................. .............................. ....................................

ΜΗΝ. ΕΛΑΙΟΠ. ΚΩΔ.

-ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΘ. ΕΛ/ΔOY ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ .......................28 .......................31 ...................... ........36

ΑΠΟ ΤIΣ ΖΩΝΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ .......................32 ..................... .........

-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ .......................29 .......................33 ..................... .........

Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΖΩΝΩΝ (2) ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ .......................34 ...................... .........

-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΖΩΝΩΝ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ .......................30 .......................35 ..................... .........

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ – (ΜΙΚΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ)

...............................37 ΣΥΝΟΛΑ .........................38 ..............................39

Ζητώ την οικονομική ενίσχυση για την παραγωγή ελαιολάδου και πυρηνελαίου περιόδου εμπορίας 19........... – 19........... που προέρχεται από τα ελαιόδενδρά μου σύμφωνα με τη δήλωση καλλιέργειας που σας έχω υποβάλλει και για τις έμπροσθεν αναγραφόμενες ποσότητες.

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των διατάξεων της περιπτώσεως β της § 1 του άρθρου 2 Καν. ΕΟΚ 2262/84, καθώς και την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο, σύμφωνα με τις οποίες οφείλώ να πληρώσω το ποσό που θα ορισθεί προσαυξημένο με το πρόστιμο που θα μου επιβληθεί στη περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Ο ΑΙΤΩΝ

Τόπος ..................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ........../............../................

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

  1. Αίτηση
  2. Βιβλίο Ελαιοτριβείου
  3. Δελτίο παροχής Υπηρεσιών

 

 

Προϋποθέσεις:

 

Διαδικασία

  1. Υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης στην παραγωγή Ελαιολάδου στον Τοπικό Συνεταιρισμό.
  2. Διαβίβαση των αιτήσεων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου για εκτύπωση μηχανογραφημένων καταστάσεων δικαιούχων και διαβίβαση στην Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών (“ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ”)
  3. Διαβίβαση των καταστάσεων και δικαιολογητικών στην Δ/νση Γεωργίας για έλεγχο (Διοικητικό - Αυτοψία), εκκαθάριση της δαπάνης και διαβίβαση στο Υπουργείο Γεωργίας για έκδοση εντάλματος πληρωμής και πληρωμή των δικαιούχων μέσω της Ένωσης Συνεταιρισμών και του Τοπικού Συνεταιρισμού

 

Σημειώσεις

Η διαδικασία αφορά τους οργανωμένους ελαιοπαραγωγούς.

Οι μεμονωμένοι ελαιοπαραγωγοί ακολουθούν την ίδια διαδικασίας με μόνη διαφορά ότι καταθέτουν τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Γεωργίας και πληρώνονται μέσω Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.