ΠΡΟΣ :
ΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
84100 ΣΥΡΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Παρακαλώ για την χορήγηση βεβαίωσης εισαγωγής Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου στη γεωργική μου επιχείρηση, Μ.Β. _________________ τόνων.

Είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, σύμφωνα με το Π.Δ. 890/ΦΙ και καλλιεργώ τους πιό κάτω αγρούς :

1. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

2. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

3. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

4. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

5. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

6. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

7. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

8. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

9. _________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

10. ________ στρ. με __________________ στην περιοχή __________________

 

Επίσης εκτρέφω τα εξής ζώα :

_____________________________________________

_____________________________________________

 

ΜΗΛΟΣ ____/____/______

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.