ΠΡΟΣ :
ΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΛΟΥ)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ
__________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή
ΣΥΖΥΓΟΥ

__________________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
_________________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
__________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
__________________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ


__________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ


_________________

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ


__________________________________

Τ.Κ


_________________
ΤΗΛ
__________________________________
FΑΧ
__________________________________
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
_________________
 

Παρακαλώ για τη χορήγηση γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα κατασκευής αγροτικής αποθήκης εμβαδού ____ τετραγωνικών μέτρων στον ιδιόκτητο αγρό μου έκτασης ____ τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στην περιοχή ____________

Στον ανωτέρω αγρό καλλιεργώ ________________________

Η γνωμοδότηση είναι απαραίτητη για την έκδοση αδείας οικοδομής κατά παρέκκλιση ως πρός την αρτιότητα του γηπέδου και τις αποστάσεις από τα όρια.

 

ΜΗΛΟΣ ____/____/______

Ο/Η ΑΙΤ_____

__________________________________

(υπογραφή)

 
Επιλέξτε με ποιόν τρόπο θέλετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας :

1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ............................
2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή
στη Διεύθυνση............................................................................
3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τοπογραφικά Διαγράμματα

2. Αρχιτεκτονικά Σχέδια