ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ /ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______FAX__________ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ_______

 

 

Παρακαλώ, να μου χορηγήσετε βεβαίωση σας για τα περιουσιακά στοιχεία και τις μεταφορικές μου ανάγκες σε αγροκτηνοτροφικά γενικά προϊόντα προκειμένου να χρησιμοποιήσω αυτή στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών Μυτιλήνης, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου αγροτικής χρήσεως.

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε τη βεβαίωση σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο αιτών.
  3. Χαρτόσημο 150 δρχ.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών στη Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Διοικητικό) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.
  2. Η Δ/νση Γεωργίας (Τμήμα Διοίκησης) αφού προχωρήσει σε έλεγχο των δικαιολογητικών (Διοικητικό και Αυτοψία) εκδίδει την αιτηθείσα βεβαίωση.
  3. Η βεβαίωση είτε παραλαμβάνεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση είτε αποστέλλεται με το ταχυδρομείο.

Σημειώσεις