ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ - ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 – 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:____________

ΟΝΟΜΑ:______________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:__________

Τ.Κ_________________

ΤΗΛ______FAX__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ________

Υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά:

 1. ________________
 2. ________________
 3. ________________
 4. ________________
 5. ________________

 

 

Παρακαλώ, να μου χορηγήσετε άδεια καταλληλότητας αυτοκινήτου για την μεταφορά _____________

____________________________________

για το όχημα με τα παρακάτω στοιχεία:

Τύπος αυτοκινήτου: _________

Αρ. πλαισίου: ____________

Αρ. κινητήρα: _____________

Αρ. κυκλοφορίας: ___________

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

_________________________

Ο / Η ΑΙΤ_____

 

______________________________ (υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Το αυτοκίνητο να είναι κοινό ισόθερμο η αυτοδύναμου ψύξεως σύμφωνα με το άρθρο 11 του 40/77 Π.Δ. και Υπ. Απόφαση 306176/1991 (ΦΕΚ 474 τ.Β1/91).

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση στην οποία αναγράφονται, ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα (επίδειξη)

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία.

 2. Χορήγηση αυθημερόν βεβαίωσης την οποία προσκομίζει ο αιτών στη Δ/νση Συγκοινωνιών για την έκδοση του βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας καθώς και για την απόκτηση των πινακίδων κυκλοφορίας

 3. Επιστροφή στην Δ/νση Κτηνιατρικής και υποβολή αίτησης (προαιρετική) για άδεια υγειονομικής καταλληλότητας συνοδευόμενη από το βιβλιάριο μεταβολών (ενδεικτ. έλεγχος του αριθμ. Κυκλοφορίας).
 4. Έκδοση άδειας υγειονομικής καταλληλότητας.

Σημειώσεις

 1. Απαραίτητη η παρουσία του οχήματος κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

 2. Η άδεια καταλληλότητας έχει ετήσια ισχύ μετά την παρέλευση της οποίας οφείλει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εκ νέου το όχημα του.

 3. Η έκδοση άδειας πραγματοποιείται μόνο από την Δ/νση Κτηνιατρικής στη Μυτιλήνη και στην Μυρίνα για την Λήμνο.
 4. Για περισσότερες πληροφορίες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, Δ/νση Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, τηλ. Ο251-44427.