Αίτηση

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 – 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ__________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ_________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:_________

ΤΚ_______ ΤΗΛ_______

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ__________

Υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά:

 1. ________________
 2. ________________
 3. ________________
 4. ________________
 5. ._______________
 

Παρακαλώ να εκδώσετε πιστοποιητικό υγείας και προέλευσης των παρακάτω προϊόντων τα οποία θα εξαχθούν την _____ με προορισμό _____ του Νομού: ______ με το οποίο _______ και στο αυτοκίνητο ________

ΕΙΔΟΣ:__________

ΣΗΜΕΙΑ:_________

ΒΑΡΟΣ:__________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

___________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

 

 

Διαδικασία

 1. Αίτηση
 2. Έλεγχος των προϊόντων
 3. Έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικού (αυθημερόν)

Σημειώσεις

 1. Πιστοποιητικά δίδονται και από τα κατά τόπους αγροτικά κτηνιατρεία:
 1. Για περισσότερες πληροφορίες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, Δ/νση Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, τηλ. 0251-44427.