Αίτηση

ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 – 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ__________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ_________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:_________

ΤΚ_______ ΤΗΛ_______

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ__________

Υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά:

 1. ________________
 2. ________________
 3. ________________
 4. ________________
 5. ________________
 

Παρακαλώ να συστήσετε επιτροπή για την επανεξέταση των παρακάτω προϊόντων που κατασχέθηκαν την ___ από τον Κτηνίατρο της Υπηρεσίας σας ______ και βρίσκονται υπό δέσμευση ________που βρίσκεται στην οδό _________της πόλης ή χωριού _________του Νομού Λέσβου

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

 

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

(υπογραφή)

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Καταβολή οδοιπορικών εξόδων κ.λ.π. (παρ.4. αρθρ.6 του 40/77 Π.Δ.)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Κτηνιατρική έκθεση κάτασχεσης.
 2. Καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων (1/3 της εκάστοτε ημερήσιας αποζημίωσης).

Διαδικασία

 1. Αιτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά
 2. Σύσταση 3μελους ( < 200 kg.) και 5μελους ( > 200kg.) επιτροπής
 3. Έλεγχος – Πρακτικό επανεξέτασης

Συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, Δ/νση Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, τηλ. 0251-44427.