Αίτηση

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 – 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ__________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ_________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ_________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:_________

ΤΚ_______ ΤΗΛ_______

ΑΡ. ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤ__________

Υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά:

 1. ________________
 2. ________________
 3. ________________
 4. ________________
 5. ________________
 

Παρακαλώ σύμφωνα με τα Π.Δ.40/77 και 125/86 να ορίσετε επιθεωρητή Κτηνίατρο για τον υγειονομικό κτηνιατρικό έλεγχο που θα πραγματοποιήσει στο Σφαγείο _______ κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες δηλαδή κατά την ______ και από ώρα _____μέχρι ____

Παρακαλώ ακόμα να προσδιορίσετε την χρηματική αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης του και να εκδώσετε το σχετικό για την κατάθεση υπηρεσιακό σημείωμα.

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Διαδικασία

 1. Αίτηση
 2. Ορισμός κτηνίατρου από την Δ/νση Κτηνιατρικής
 3. Έλεγχος και προσδιορισμός ωρών
 4. Σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος – Καθορισμός ωρών απασχόλησης *
 5. Καταβολή χρημάτων της αντίστοιχης αποζημίωσης

Σημειώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, Δ/νση Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, τηλ. 0251-44427.

* Κόστος (1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης καθώς και τα οδοιπορικά)