Αίτηση

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 – 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ..............................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ...........................

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ............................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:...........................

ΤΚ..................... ΤΗΛ.....................

ΑΡ. ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤ...............................

Υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά:

 1. ..................................................
 2. ..................................................
 3. ..................................................
 4. ..................................................
 5. ..................................................
 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας γάλακτος για το κτίριο που βρίσκεται στην οδό ......................... Της πόλης ή χωριού ............... του Νομού Λέσβου το οποίο θα έχει ημερήσια δυναμικότητα.................................

 

 

 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Προσκόμιση της άδειας ίδρυσης που εκδίδεται από τους κατά τόπους δήμους.
 2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της εγκατάστασης (1:500) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.
 3. Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού των συσκευών και οργάνων με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο.
 4. Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων.

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις