Αίτηση

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Β) ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 – 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ..............................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ...........................

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ............................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:...........................

ΤΚ..................... ΤΗΛ.....................

ΑΡ. ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤ...............................

Υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά:

 1. ..................................................
 2. ..................................................
 3. ..................................................
 4. ..................................................
 5. ..................................................
 

Παρακαλώ να μου εκδώσετε άδεια λειτουργίας για α) εγκατάσταση επεξεργασίας αλιευμάτων και β) συσκευαστηρίου νωπών αλιευμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της εγκατάστασης με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 και τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:500
 3. Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο.
 4. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της επεξεργαζόμενης πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.
 5. Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της εγκατάστασης.

 

Διαδικασία

 

Σημειώσεις