ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 

Προϋποθέσεις

Η αίτηση μπορεί να αφορά από περιοχή σε περιοχή ή από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Μηχανογραφημένη αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία για τις παραπάνω περιπτώσεις)
  2. Φ.Ε.Κ. διορισμού και βεβαίωση προϋπηρεσίας.
  3. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.
  4. Βεβαίωση συνυπηρέτησης από την υπηρεσία που εργάζεται.
  5. Βεβαίωση εντοπιότητας από το Δήμο.

Διαδικασία

  1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση και δικαιολογητικά στην διεύθυνση Α/βάθμιας εκπαίδευσης ή στα κατά τόπους γραφεία Α/βάθμιας εκπαίδευσης (η διαδικασία γίνεται μεταξύ 1 και 30 Νοεμβρίου κάθε έτους).
  2. Οι αιτήσεις συλλέγονται και συντάσσεται σχετικός πίνακας που αναρτάται στην υπηρεσία. Στο στάδιο αυτό υπάρχει δυνατότητα ένστασης για τον υπολογισμό των μορίων ή άλλου λάθους.
  3. Μετά το τέλος των μεταθέσεων όπως αυτές γίνονται από το Υπουργείο σε επίπεδο νομού (μέσα στο Μάιο), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης (απεριόριστη) σχολείων της περιοχής που επιθυμεί να τοποθετηθεί εντός του νομού (βλέπε κατάλογο σχολείων).
  4. Μετά από συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ανακοινώνεται κατάσταση με την τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα κατά τόπους σχολεία. Η τοποθέτηση του ενδιαφερομένων ανακοινώνεται και ατομικά.
  5. Ο ενδιαφερόμενος στη συνέχεια είναι σε θέση να κάνει ανάληψη καθηκόντων.

Σημειώσεις