Αίτηση

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αίτηση

 

 

Επώνυμο:.......................................

Όνομα:............................................

Ονομ/μο Πατέρα:..............................

Όνομα Μητέρας:...............................

Ονομ/μο Συζύγου:.............................

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:....................

Εκδούσα Αρχή:.................................

Ημερ. Γέννησης :...............................

Δ/νση Κατοικίας:

Οδός:........................... Αριθμός:......

Πόλη / Συνοικία:................................

Τ.Κ...................................................

Τηλ.:..................... Fax:....................

 

Παρακαλώ να με παραπέμψετε σε απολυτήριες εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Επίδειξη ταυτότητας από την οποία φαίνονται η ημερομηνία γέννησης και τα λοιπά στοιχεία του ενδιαφερόμενου

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης (για συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου)
  2. Ορίζεται σχολείο στο οποίο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι
  3. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων λαμβάνουν το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Σημειώσεις

Οι εξετάσεις γίνονται στα παρακάτω μαθήματα :

στην ύλη του Δημοτικού.

και ο προαγωγικός βαθμός είναι 5 στα 10.