Αίτηση

ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜ/ΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

Αίτηση

 

Τ...................................................

του................................................

δασκαλ____ του __/θ Δημοτικού Σχολείου _____________________

Θέμα: Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού λόγω μετάθεσης σε προβληματική περιοχή.

Μετά από μετάθεση με αίτησή μου από το Δημοτικό Σχολείο,...................στη Β΄ περιοχή Ν. Λέσβου (προβληματική περιοχή α΄ κατηγορίας), να μου εγκρίνεται την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού που δικαιούμαι.

Συνοδευτικά υποβάλλω τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

(Πόλη – Ημερομηνία)

____________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

____________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος για απόκτηση του επιδόματος έχει την υποχρέωση κατώτατου ορίου παραμονής στην περιοχή τρία (3) έτη.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Κατάσταση Πληρωμής.
  2. Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας στην εν λόγω περιοχή (χορηγείται από τη Δ/νση Π/βάθμιας εκπαίδευσης.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης.
  4. Αντίγραφο μετάθεσης από Υπουργείο.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Μετά την έγκριση διαβιβάζονται στην Οικονομική Υπηρεσία της Νομαρχίας απ’ όπου ο ενδιαφερόμενος εισπράττει το εφάπαξ επίδομα.

Σημειώσεις