Αίτηση

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

..................................................................................

..................................................................................

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

Θέμα: Απολυτήρια Εξέταση

Παρακαλώ να με δεχθείτε σε απολυτήρια εξέταση προκειμένου να πάρω το απολυτήριο του Λυκείου Εκπαίδευσης Σχολείο που θα εξετασθώ.

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Απολυτήριος τίτλος ξένου σχολείου
  2. Επίσημη μετάφραση του τίτλου.
  3. Βεβαίωση μορφωτικού ακολούθου από πρεσβεία (επίσημα μεταφρασμένη) που θα αναφέρονται:

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης (για συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου)
  2. Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται σε Λύκειο της περιοχής τους για εξετάσεις.

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος για απόκτηση απολυτηρίου εξετάζεται στην ύλη του Λυκείου στα εξής μαθήματα:

Ο βαθμός βάσης είναι 8 στα 20.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παρακολουθήσει την αντίστοιχη τάξη.