ΑΙΤΗΣΗ

.......................................................................................................

 

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ........................................................ΟΝΟΜΑ................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ .............................ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ................................

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ .............................................ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.......................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ..............................ΑΡΙΘ.:.........ΠΟΛΗ /ΣΥΝΟΙΚΙΑ:....................

Τ.Κ.............. ΤΗΛ....................FAX...................... ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.........................

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ...................................................*ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ.....................................

*(Μόνο για αλλοδαπούς)

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

 

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

Γενικά Στοιχεία

Η Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει τις εξής βεβαιώσεις:

Για τους μόνιμους καθηγητές:

Για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Σε όλες τις περιπτώσεις αίτηση με χαρτόσημο των 150 δρχ.
  2. Για μόνιμους και αναπληρωτές καθηγητές κανένα άλλο δικαιολογητικό.
  3. Για τη βεβαίωση προϋπηρεσίας για ωρομισθίους καθηγητές βεβαίωση από σχολείο που υπηρετούσε με σύνολο ωρών.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παραπάνω υπόδειγμα) με αναφορά στην βεβαίωση που ζητείται και δικαιολογητικών (όπου αυτό είναι απαραίτητο).

Σημειώσεις