ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στοιχεία Αιτούντος

 

Επώνυμο:  
Όνομα:  
Όνομα Πατρός ή Συζύγου:  
Ημερ. Γέννησης :  
Τόπος Γέννησης:  
Επάγγελμα:  
Δ/νση Κατοικίας:  
Οδός:  
Αριθμός:  
Πόλη / Συνοικία:  
Τ.Κ.  
Τηλ.:  
Fax:  
Αριθμ. Ταυτότητας:  
Υπηκοότητα:  
Εθνικότητα *

*(μόνο για αλλοδαπούς)

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

 

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης αναβαθμολόγησης έχει κάποιος μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση.
  2. Παράβολο 1.000 δρχ από Δημόσιο Ταμείο για κάθε μάθημα στο οποίο ζητείται αναβαθμολόγηση.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης αναβαθμολόγησης και δικαιολογητικών στα κατά τόπους σχολεία.
  2. Αποστολή γραπτών προς αναβαθμολόγηση στη Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Συγκρότηση επιτροπής αναβαθμολόγησης, αναβαθμολόγηση γραπτών.
  4. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στα κατά τόπους σχολεία όπου και αναρτώνται.

Σημειώσεις

Η τελική βαθμολογία που προκύπτει μετά την αναβαθμολόγηση είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας που έβαλε η επιτροπή αναβαθμολόγησης στο γραπτό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι βαθμός μικρότερος από τον αρχικό βαθμό.