Αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ__________

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ____________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ____________

ΟΔΟΣ_______________

ΑΡΙΘΜΟΣ_____________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ____________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ____________

ΤΚ _______________

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν το οικόπεδο / γήπεδο μου στη θέση…………

Του Δήμου / Κοινότητας…………………...

Όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι άρτιο και οικοδομήσιμο

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ________
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση____________________
    ________________________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Συνεργασία ιδιοκτήτη και μηχανικού)

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας υπογεγραμμένο από μηχανικό που έχει δικαίωμα υπογραφής
  2. Απόσπασμα εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή αεροφωτογραφία του οικισμού στον οποίο βρίσκεται το οικόπεδο με σημειωμένη την θέση της ιδιοκτησίας υπογεγραμμένη από τον μηχανικό
  1. Παραστατικό αμοιβών και κρατήσεων του μελετητή

Διαδικασία

Σημειώσεις

Ειδικές περιπτώσεις (επιπλέον στοιχεία)