Αίτηση

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προς

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ...............................

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ......................................

ΚΑΤΟΙΚΟΣ.......................................

ΟΔΟΣ.............................................

ΑΡΙΘΜΟΣ........................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ......................................

Τ.Κ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Παρακαλώ να προβείτε στην σύνταξη της αναγκαίας πράξεως τακτοποίησης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κείμενων στο Δήμο/Κοινότητα...........................................................................και επί τ......................................................οδ....................................................

...........................από.......................

μέχρι....................................με επίσπευσή μου.

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο..................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση......................................................................................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου
  2. Τοπογραφικά διαγράμματα
  3. Τίτλους ιδιοκτησίας

 

 

Διαδικασία

Σημειώσεις