Αίτηση

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ______________

ΕΠΩΝΥΜΟ_____________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ__________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ__________

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ____________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ____________

ΟΔΟΣ_______________

ΑΡΙΘΜΟΣ_____________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ____________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ____________

TK_______________

Παρακαλώ για τη διενέργεια αυτοψίας από αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο στην ιδιοκτησία _________________________

_________________________

που βρίσκεται σε
_________________________

_________________________

διότι κατά τη γνώμη μου υπάρχει παράβαση ως προς
_________________________

_________________________

 

 

 

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο ____________
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση ______________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Συνεργασία ιδιοκτήτη και μηχανικού)

  1. Αίτηση
  2. Αυτοψία – έκθεση αυτοψίας

2α. Ύπαρξη οικοδομικής άδειας

2β. Μη ύπαρξη οικοδομικής άδειας

Κοινοποίηση προστίμου στο Αστυνομικό Τμήμα και ιδιοκτήτη αυθαιρέτου

I. Ιδιοκτήτης δεν ασκεί ένσταση

II. Ιδιοκτήτης ασκεί ένσταση

III. Καταβολή προστίμου

 

Διαδικασία

Σημειώσεις

Η καταγγελία γίνεται: