Αίτηση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ________________

ΕΠΩΝΥΜΟ________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ________________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ________________

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ________________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ________________

ΟΔΟΣ________________

ΑΡΙΘΜΟΣ________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ________________

ΕΙΔΟΣ – ΧΡΗΣΗ________________

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΔΟΣ________________

ΑΡΙΘΜΟΣ____________

ΟΙΚΙΣΜΟΣ________________

ΠΕΡΙΟΧΗ________________

Σας υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά και παρακαλώ να τηρηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπει η εγκύκλιος 61/85, για ηλεκτροδότηση κτίσματος που φαίνεται στα στοιχεία και αναφέρεται παραπλεύρως.

 

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο___________
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση ___________
  _______________________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Συνεργασία ιδιοκτήτη και μηχανικού)

 1. Αίτηση
 2. Δύο φωτογραφίες κτίσματος
 3. Σκαρίφημα που προσδιορίζει την θέση του κτιρίου ή απόσπασμα σχεδίου πόλεως αν περιλαμβάνεται σ’ αυτό ή απόσπασμα χάρτου αν μπορεί να εντοπιστεί πάνω σ’ αυτό
 4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του ιδιοκτήτου που βεβαιώνει τον χρόνο κατασκευής του κτιρίου (θεωρημένη)
 5. Δικαιολογητικά φορέα που επιβεβαιώνουν την δήλωση παλαιότητας του ιδιοκτήτη ( π.χ. Αποδ. ΔΕΗ, Βεβαίωση Δημάρχου)
 6. Οδοιπορικό διάγραμμα (όταν το κτίσμα είναι έξω από πόλη ή χωριό ή όταν είναι μέσα σε πόλη ή χωριό και δεν έχει συγκεκριμένη Δ/νση)

Διαδικασία

 1. Αίτηση με τ’ απαραίτητα δικαιολογητικά
 2. Αυτοψία
 3. Δήλωση μηχ/κου (τεχνική έκθεση μηχ/κου)

Σημειώσεις