Αίτηση

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Όταν υπάρχει οικοδομική άδεια)

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ________________

ΕΠΩΝΥΜΟ________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ________________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ________________

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ________________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ________________

ΟΔΟΣ________________

ΑΡΙΘΜΟΣ________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ________________

TK ___________

Σας υποβάλλω τα’ ακόλουθα δικαιολογητικά και παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε:

  1. Αν ο χώρος που θα λειτουργήσει το κατάστημα μου είναι νόμιμος σύμφωνα με την ανωτέρω άδεια
  2. Αν από την άδεια προβλέπεται η χρήση του συγκεκριμένου χώρου σαν κατάστημα
  3. Αν θεωρείται χώρος κυρίας χρήσης

Το έγγραφο σας θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογητικό στην αστυνομία προκειμένου να μου χορηγηθεί άδεια λειτουργίας για _______________

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο___________
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση ___________
    _______________________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Ακριβές φωτοαντίγραφο της αριθ………………….οικοδομικής αδείας στο όνομα……………………………………..
  2. Δύο σχεδιαγράμματα του καταστήματος όπως θα είναι όταν θα λειτουργεί, χαρτοσημασμένα και υπογεγραμμένα από τεχνικό

 

Διαδικασία

Σημειώσεις