Αίτηση

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια)

Προς

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ________________

ΕΠΩΝΥΜΟ________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ________________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ________________

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ________________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ________________

ΟΔΟΣ________________

ΑΡΙΘΜΟΣ________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ________________

TK ___________

Σας υποβάλλω υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 του ιδιοκτήτη του κτίσματος _____________________

Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του και παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε:

 1. Αν θεωρείται το κτίσμα ως εξαιρεθέν από την κατεδάφιση.
 2. Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατάστημα
 3. Αν θεωρείται χώρος κύριας χρήσης

Το έγγραφο σας θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογητικό στην Αστυνομία προκειμένου να μου χορηγηθεί άδεια λειτουργίας για _______________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
 1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο___________
 2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση ___________
  _______________________________________________
 3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 του ιδιοκτήτη του κτίσματος
 2. Δήλωση αντοχής κτίσματος (2)
 3. Σχεδιάγραμμα κάτοψης καταστήματος
 4. Νομιμότητα χρήσης
 5. Δύο φωτογραφίες

 

Διαδικασία

Σημειώσεις