ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ__________________

ΟΝΟΜΑ________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ _________

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ__________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ_____________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:______

Τ.Κ______

ΤΗΛ______

FAX __________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ________

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ__________________

*ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ____________

*(Μόνο για αλλοδαπούς)

 

Ο κάτωθι υπογραγραμένος δηλώνω ότι επιθυμώ την επανακυκλοφορία του Μηχανήματος Έργου

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση επανακυκλοφορίας του Μ.Ε.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία.
  1. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
  2. Επιστροφή πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Σημειώσεις