ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ__________________

ΟΝΟΜΑ________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ _________

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ__________

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ_____________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:______

Τ.Κ______

ΤΗΛ______

FAX __________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ________

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ__________________

*ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ____________

*(Μόνο για αλλοδαπούς)

 

Παρακαλώ, να μου χορηγήσετε βεβαίωση μη κατοχής Μηχανημάτων Έργου.

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβατε το πιστοποιητικό σας:
  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο______
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση__________________________________
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού από Δ.Ο.Υ., ή Φ.Π.Α. ή έντυπο Ε3 για τη διαπίστωση ότι ο ενδιαφερόμενος εξασκεί επάγγελμα και έχει Α.Φ.Μ. στο Ν. Λέσβου.

Διαδικασία

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία.

Σημειώσεις

  • Για περισσότερες πληροφορίες: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μηχανημάτων Έργου, τηλ. 0251-47450 και 47452, (κον. Παν. Μαγγούση).