Αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Αίτηση

τ____________________________________ κατοίκου______________________

οδός_________________________ αριθμός______________

Έτος γεννήσεως___________

Αρ.Αστ.Ταυτ. ____________

Εκδούσα αρχή___________

τηλέφωνο______________

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε το επίδομα παιδικής προστασίας για τα ανήλικα παιδιά μου

α) ________________

β) ________________

γ) ________________

επειδή ο σύζυγος μου __________

____________________________________________

____________________________________________

Συνοδευτικά σας υποβάλλω:

____________________________________________

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικό, οικογενειακής κατάστασης
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου
 3. ή πιστοποιητικό αναπηρίας του πατέρα (γνωμάτευση επιτροπής)

  ή βεβαίωση περί διάστασης γονέων

 4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου δηλώνονται
 1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
 2. Απόδειξη ενοικίου (αν πληρώνει)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού στην οικία. Σύνταξη έκθεσης.
 3. Έλεγχος – Απόφαση – Υπογραφή (με εντολή Νομάρχη)
 4. Αποστολή αντίγραφου απόφασης στον δικαιούχο καθώς και το βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης.
 5. Πληρωμή (προσκόμιση του βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης)

α) για την πόλη της Μυτιλήνης με καταστάσεις μέσω Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

β) για το υπόλοιπο του νομού από τα κατά τόπους ταχυδρομεία.

Σημειώσεις