ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ

_______________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ__________________

ΟΝΟΜΑ_____________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ____________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ____________

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ___________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : __________

ΟΔΟΣ__________ΑΡΙΘ.:__

ΠΟΛΗ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ:______

Τ.Κ______

ΤΗΛ______

FAX __________

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ________

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση για το χρόνο υπηρεσίας μου ως αγροτικού ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο____________

 

 

(Πόλη Ημερομηνία)

______________

 

Ο/Η ΑΙΤ_____

 

 

 

(Υπογραφή)

 

 

Επιλέξτε με ποιο Τρόπο θέλετε να παραλάβετε τη βεβαίωση στις :

  1. Να σας σταλεί με fax στο νούμερο...................
  2. Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση.................................
  3. Να την παραλάβετε αυτοπροσώπως από την Υπηρεσία μας.