Αίτηση

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ / ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.......................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ..............................

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Αρ. Ταυτότητας:

 

Σας παρακαλώ για την μέτρηση “εν στάσει” του θορύβου του μεταχειρισμένου μοτοποδηλάτου / μοτοσικλέτας με αριθμό πλαισίου: ........

.....................................
και κινητήρα: .......................................................
και χώρα προηγούμενης ταξινόμησης
.......................................................   .......................................................

 

 

 

 

(Πόλη – Ημερομηνία)

______________________________

Ο / Η ΑΙΤ_______

______________________________

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Προϋποθέσεις

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

 

 

 

 

Διαδικασία

  1. Πραγματοποίηση ελέγχων εκπομπής θορύβου από τα οχήματα και τα μηχανάκια της Μυτιλήνης. (Αστυνομική Δ/νση Μυτιλήνης).
  2. Παραπομπή των παραβατών στο Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου για ΘΟΡΥΒΟΜΕΤΡΗΣΗ (Αστ.Δ/νση Μυτιλήνης).
  3. Έλεγχος / μέτρηση εκπεμπόμενου θορύβου από τα οχήματα/μηχανάκια (Κ.Τ.Ε.Ο.)
  4. Διαβίβαση του σχετικού Δελτίου Θορύβου στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου (Κ.Τ.Ε.Ο.)

 

Σημειώσεις