ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

(ΣΕ 5 ΑΝΤΙΤΥΠΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ....................................

........................................................................................

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ...............................................

........................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ .............................................

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ .................

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ .............................................

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ...........................

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ...............................

2. ΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ..............................................

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στατιστική Υπηρεσία

4. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ – ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο παρακάτω υπογραμμένος ...........................................................................................

Ιδιοκτήτης – Δ/ντής – Εκπρόσωπος της ανωτέρω επιχείρησης, δηλώνω ότι θα απασχολήσω στην επιχείρησή μου τον με τα εξής στοιχεία Κοινοτικό Εργαζόμενο :

ΕΠΩΝΥΜΟ : ...............................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ : ...................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:......................................................................................................

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ........................................................................................................................

ΦΥΛΟ : ......................................................................................................................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ : .............................................................................................

Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΛΗ ................................... ΟΔΟΣ ...........................ΑΡΙΘ..................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ:............................................................................................

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Από.........................Μέχρι .........................

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ:

α) ΑΡΧΙΚΗ ..................................................... box.gif (79 bytes)
β) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΩ: box.gif (79 bytes)

Λήξη προηγουμένης αδείας .........................

box.gif (79 bytes)

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ..................

box.gif (79 bytes)

Αλλαγής είδους εργασίας ............................

box.gif (79 bytes)

Αλλαγή περιοχής ..........................................

box.gif (79 bytes)

Άλλος λόγος .................................................

box.gif (79 bytes)

.

.............................200.......

 

Υπογραφή και Σφραγίδα

 

 

Ο/Η Προϊστάμεν........

 

 

Υπογραφή και σφραγίδα