Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

ΌΝΟΜΑ .................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ ...........................................

 

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση βεβαίωση εξοφλήσεως οφειλών"

 

 

.................................

ΠΡΟΣ:

το Επιμελητήριο

του Ν ............................................................

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση εξόφλησης οφειλών  για να το χρησιμοποιήσω ........................................

 

Ο/Η Αιτ ....