Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

ΟΝΟΜΑ ..........................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.....................................

.........................................................

 

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση πιστοποιητικού μέλους"

 

 

.................................

ΠΡΟΣ:

το Επιμελητήριο

του Ν ......................................................

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε πιστοποιητικό μέλους για να χρησιμοποιήσω .........................................................................

 

 

Ο/Η  Αιτ ....