Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________

_____________________________________

 

ΟΝΟΜΑ ______________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _____________________

ΟΔΟΣ________________________________

ΠΕΡΙΟΧΗ_____________________________

Τ.Κ.______________ ΠΟΛΗ_____________

ΤΗΛ. ________________________________

 

“Χορήγηση –ανανέωση Ειδικού σήματος

ενοικιαζομένων (επιπλωμένων δωματίων 

Διαμερισμάτων”

 

...............................................................

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

______________________________

_______________________________

 

 

 

 

Υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολο-γητικά για χορήγηση/ανανέωση του ειδικού σήματος

Ενοικιαζομένων δωματίων

Επιπλωμένων δωματίων

Ενοικιαζομέων διαμερισμάτων

 

 

......... ΑΙΤ....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν 1599/86 (της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν 2160/93)
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (από το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας ΔΩΔ/ΣΟΥ)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 6. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
 7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΥΠΟΥ Β΄
 8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
 9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΥΠΕΡ ΕΟΤ 4.000 ΔΡΧ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΤ 26180/0 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 4.000 ΔΡΧ. ΑΝΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 546025/54 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 11. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΕΡ ΕΟΤ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΞΙΑΣ 3.000 ΔΡΧ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 26180/0 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 12. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΕΟΤ (ΦΕΚ 1747/15-9-99) ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ.

ΟΣΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ)

 1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)