Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ___________________________

____________________________________

 ΟΝΟΜΑ_____________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ___________________

ΟΔΟΣ_______________________________

ΠΕΡΙΟΧΗ_____________________________

Τ.Κ.______________ ΠΟΛΗ_____________

ΤΗΛ. ________________________________

 

 

“Χορήγηση – ανανέωση Ειδικού σήματοςλειτουργίας σε επιχείρηση Τουριστικού Γραφείου (Γενικού και Εσωτερικού Τουρισμού).

 

 

 

...............................................................

 

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

______________________________

_______________________________

 

 

 

Υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά για χορήγηση/ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχείρηση Τουριστικού Γραφείου (Γενικού και Εσωτερικού Τουρισμού).

 

 

 

 

......... ΑΙΤ.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής.
  3. Υπόδειγμα υπευθύνου δηλώσεως.