ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ ΣΥΖΥΓΟΥ
......................................................................
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
.......................................................................

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

Προς: ΟΑΕΔ 

Τμήμα Ασφάλισης

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε  το βοήθημα αποφυλακισμένων. ...................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

 

Ο Αιτών
.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Αποφυλακιστήριο 
2. Έκθεση κοινωνικού λειτουργού. (ή διευθυντή φυλακών)
3. Εκκαθαριστικό εφορίας. 
4. Αίτηση (απλή, συνημμένη).