ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ ΣΥΖΥΓΟΥ
......................................................................
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
.......................................................................

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

Προς: ΟΑΕΔ 

Τμήμα Ασφάλισης

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε επίδομα παιδιών  ..................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

Ο Αιτών
.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Βιβλιάριο ενσήμων
2. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
4. Βεβαίωση εργοδότη (ότι προβλέπεται το επίδομα με βάση Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. )
5. Αίτηση (απλή συνημμένη).