ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ ΣΥΖΥΓΟΥ
......................................................................
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
.......................................................................

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

Προς: ΟΑΕΔ 

Τμήμα Ασφάλισης

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε οικογενειακό επίδομα   ..................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

Ο Αιτών
.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Βιβλιάριο ενσήμων
2. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού.
4. Απόκομμα επιταγής (για παλαιούς δικαιούχους)
5. Εκκαθαριστικό εφορίας
6. Ταυτότητα
7. Βεβαίωση του εργοδότη (με την ειδικότητα, την Σ.Σ.Ε., αν πρόβλ. το επίδομα)
8. Αίτηση απλή συνημμένη.