ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ
......................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ ΣΥΖΥΓΟΥ
......................................................................
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
.......................................................................

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ............................../............./.............

 

 

 

Προς: ΟΑΕΔ (

Τμήμα Ασφάλισης

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε  το επίδομα νέων   .......... .............................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

Ο Αιτών
.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.  Αστυνομική ταυτότητα
2. Βεβαίωση Σχολής (απόκτησης πτυχίου ή διακοπής σπουδών)
3. Απολυτήριο στρατού.
4. Βιβλιάριο ενσήμων. (με λιγότερα από 80 ένσημα)
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν, 1599/86
6. Αίτηση (απλή, συνημμένη).